Els Pressupostos participatius d’Inversions són un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i als veïns d’Albaida involucrar-se de manera directa en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a fer inversions.

És un procés que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l’hora de definir el destí d’una part dels recursos públics municipals.

Els objectius dels Pressupostos Participatius d’Inversions són:

  • Implicar a la ciutadania albaidina en la decisió sobre la ciutat en la qual viuen.
  • Incrementar la qualitat democràtica de les institucions públiques.
  • I millorar la gestió institucional, donat que permet construir en comú i decidir allò que volem conjuntament.

Últimes noticies