El PLEUC-Pla de Línies Estratègiques i Usos Culturals del Palau d’Albaida vol marcar l’aposta decidida del govern municipal per a fer d’aquest important monument un centre cultural de referència comarcal i autonòmica. Un centre cultural viu, dinàmic i integrador.

El PLEUC és un document de gestió cultural i té com a objectiu principal establir l’estratègia d’acció cultural de totes les dependències del Palau Marquesal d’Albaida tot partint d’un procés de participació ciutadana i municipal.

Documents

Fases

Acabat

FIXACIÓ DELS PUNTS BÀSICS DE TREBALL EN UN DOCUMENT SINTÈTIC

acabat

REUNIONS PRESENCIALS AMB AGENTS I CÀRRECS RELACIONATS AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES REFERENTS DE CULTURA I PATRIMONI

obert

ENQUESTA CIUTADANA “IMAGINA EL PALAU!”

Consulta ciutadana prèvia per a conéixer l’interés i les preferències d’ús del Palau

Tancat

DEFINICIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES I USOS CULTURALS DEL PALAU D’ALBAIDA

Tancat

REDACCIÓ DEL PLEUC

Redacció tècnica del PLEUC, tot recollint les aportacions de la comissió de treball del Palau i de l’enquesta ciutadana

Tancat

APROVACIÓ DEL PLEUC

Aprovació per part del Plenari de l’Ajuntament d’Albaida.

Tancat

ACTUACIONS PER FASES I COMPLIMENT DEL PLEUC

Activació de les diferentes fases del PLEUC i seguiment dels objectius.