És una via directa que obri l’Ajuntament de d’Albaida per a que els veïns i veïnes puguen participar activament en l’elaboració del pressupost municipal. Amb aquesta iniciativa es pretén aprofondir en la gestió dels mecanismes democràtics a l’àmbit local, mitjançant la implicació de la ciutadania en el procés de presa de decisions sobre les inversions municipals.

Dates

acabat

INFORMACIÓ CIUTADANA.
Del 6 de d’abril al 13 d’abril de 2021

acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
Del 15 de d’abril al 30 d’abril de 2021

obert

VALORACIÓ TÈCNICA
Del 3 de maig al 20 de juny de 2021

FASE INTERNA AJUNTAMENT

tancat

VOTACIÓ CIUTADANA
Del 21 de juny al 11 de juliol de 2021

tancat

RESULTATS I EXECUCIÓ
A partir del 15 de juiol de 2021

Llistats de propostes

Consulta el llistat de totes les propostes que pasen a fase de votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta el llistat de totes les proposters presentades originals:

Fases

INFORMACIÓ CIUTADANA

Presentació pública

Acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Recollida pública de propostes realitzades per la ciutadania participant a través de la web de participació ciutadana WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

Acabat

VALORACIÓ TÈCNICA

Sistematització, preselecció, valoració tècnica i viabilitat de les
propostes presentades. Aquesta fase es desenvolupa internament en la
comissió tècnica de l’ajuntament.

obert

VOTACIÓ CIUTADANA

Votació per part de la ciutadania d’aquelles propostes que hagen superat la preselecció i valoració tècnica de viabilitat.

La votació es durà a terme telemàticament de dos formes diferents:

– Mitjançant identificació amb DNI a través de la plataforma web
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

–  Presencialment en el estand habilitat a l’efecte per l’ajuntament d’Albaida i que estarà assistit per personal del propi ajuntament. En aquest cas, serà necessari presentar el DNI original de la persona que vol votar, sempre que esta no haja votat ja o vaja a votar telemàticament en altre moment.

tancat

RESULTATS I EXECUCIÓ

Presentació pública de resultats i inici de licitacions i execució de les propostes guanyadores.

tancat