Els Pressupostos participatius d’Inversions són un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i als veïns d’Albaida involucrar-se de manera directa en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a fer inversions.

És un procés que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l’hora de definir el destí d’una part dels recursos públics municipals.

Els objectius dels Pressupostos Participatius d’Inversions són:

  • Implicar a la ciutadania albaidina en la decisió sobre la ciutat en la qual viuen.
  • Incrementar la qualitat democràtica de les institucions públiques.
  • I millorar la gestió institucional, donat que permet construir en comú i decidir allò que volem conjuntament.

Dates

acabat

INFORMACIÓ CIUTADANA.
Del 6 de d’abril al 13 d’abril de 2021

acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
Del 15 de d’abril al 30 d’abril de 2021

acabat

VALORACIÓ TÈCNICA
Del 3 de maig al 20 de juny de 2021

FASE INTERNA AJUNTAMENT

acabat

VOTACIÓ CIUTADANA
Del 21 de juny al 11 de juliol de 2021
“Ampliat fins a les 24.oo h. del dia 13 de juliol”

Obert

RESULTATS I EXECUCIÓ
A partir del 15 de juiol de 2021

Horaris i llocs de l'Estand de votació presencial DECIDIM ALBAIDA

Llistats de propostes

Consulta el llistat de totes les propostes que pasen a fase de votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta el llistat de totes les proposters presentades originals:

Informe y llistat de resultats de vots pressupostos participatius 2021

Horaris i llocs de l'Estand de votació presencial DECIDIM ALBAIDA

Llistats de propostes

Consulta el llistat de totes les propostes que pasen a fase de votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta el llistat de totes les proposters presentades originals:

Fases

INFORMACIÓ CIUTADANA

Presentació pública

Acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Recollida pública de propostes realitzades per la ciutadania participant a través de la web de participació ciutadana WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

Acabat

VALORACIÓ TÈCNICA

Sistematització, preselecció, valoració tècnica i viabilitat de les
propostes presentades. Aquesta fase es desenvolupa internament en la
comissió tècnica de l’ajuntament.

acabat

VOTACIÓ CIUTADANA

Votació per part de la ciutadania d’aquelles propostes que hagen superat la preselecció i valoració tècnica de viabilitat.

La votació es durà a terme telemàticament de dos formes diferents:

– Mitjançant identificació amb DNI a través de la plataforma web
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

–  Presencialment en el estand habilitat a l’efecte per l’ajuntament d’Albaida i que estarà assistit per personal del propi ajuntament. En aquest cas, serà necessari presentar el DNI original de la persona que vol votar, sempre que esta no haja votat ja o vaja a votar telemàticament en altre moment.

acabat

RESULTATS I EXECUCIÓ

Presentació pública de resultats i inici de licitacions i execució de les propostes guanyadores.

obert