Consulta les propostes valides per a la votació:

Consulta les propostes originals:

Llistat de propostes desestimades / Criteris de no viabilitat 2021

[+] NOTA per a les propostes desestimades pel motiu “a) No és un projecte d’inversió”. Les propostes presentades havíen de respondre a projectes d’inversió, és a dir, obres o subministres, tal i com s’explicitava en el punt 2.1 de les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius, perquè l’objectiu és desenvolupar actuacions directament executables.

La desestimació ha d’interpretar-se únicament com que la proposta desestimada no té cabuda en aquest procés concret de pressupostos participatius 2021, per determinats motius. Amb les propostes desestimades, i atenent la seva qualitat i importància per al futur de la ciutat, s’elaborarà un document informe del qual es donarà compte i trasllat a l’equip de govern i a la resta de grups polítics que hi formen el consistori municipal, per tal que aquestos puguen procedir al seu estudi, valoració i posada en valor per a incloure-les o no en la planificació estratègica de ciutat a mig i llarg termini”.

ID ÀREA Nº Prop. TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIU DENEGACIÓ OBSERVACIONS
1 CULTURA - JOVENTUT P002 DIGITALITZACIÓ ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL Digitalització de l'arxiu històric municipal d'Albaida. a) No és un projecte d'inversió [+]
2 CULTURA - JOVENTUT

P012

P044

P060

P069

AVANTPROJECTE AUDITORI MUNICIPAL Realitzar l'avantprojecte per a la construcció d'un auditori municipal. a) No és un projecte d'inversió [*] [*] Segons informe de la Intervenció Municipal, la redacció de projectes tècnics de manera finalista (és a dir que el projecte és el resultat de l’actuació) ha d’enquadrar-se dins l’aplicació 22706 Estudis i Projectes Tècnics del capítol de despesa corren
3 CULTURA - JOVENTUT

P015

P043

P071

AMICS DELS BIC'S D'ALBAIDA Constitució d'una associació per a la defensa dels BICs (Béns d'Interés Cultural) del municipi (3 immaterials i 1 material): El toc manual de campanes; El Cercle Musical Primitiva d'Albaida; La Unió Musical d'Albaida "l'Aranya" i el BIC material del Palau a) No és un projecte d'inversió [+]
4 CULTURA - JOVENTUT P023 LA NIT EN VETLLA Instaurar una nova festivitat a l'any, "La nit en vetlla", consistent en il·luminar els carrers del poble amb milers de ciris i candeletes, acompanyant-ho de concerts o espectacles, per a promocionar el poble. a) No és un projecte d'inversió [+]
5 CULTURA - JOVENTUT P085 ASSEGURANÇA TRENCAMENT INSTRUMENTS Fer una assegurança de trencament dels instruments del conservatori, per a que es pogueren demanar de forma puntual per a fer algun concert. a) No és un projecte d'inversió [+]
6 CULTURA - JOVENTUT P065 REUNIÓ ASSOCIACIONS Reunió amb totes les associacions, per a posar en marxa una sala multiusos en condicions i molt necessària per al poble en general. a) No és un projecte d'inversió [+]
7 CULTURA - JOVENTUT P072 RESTAURACIÓ DEL "LUNETO" DE "SANT LLUIS BELTRÁN I L'INCENDI DE SANTA ANA" Restauració del "Luneto" de Segrelles de Sant Lluis Beltrán i l'incendi de Santa Ana, ubicats en l'Esglèsia. a) No és un projecte d'inversió k) Altres [*] [*] - No és propietat municipal. - Suposaria concedir subvencions a particulars.
8 CULTURA - JOVENTUT P082 RECUPEREM LA COVA DE LA VALL Rehabilitar la Cova del Vall i convertir-la en un museu on recórrer la història de la nostra ciutat, des de l'inici de la 2a República fins a la dictadura del Franquisme. Arreglar i modernitzar el sistema elèctric. El museu es podria anar muntant amb l'aj k) Altres [*] [*] - Supera en excés el límit de 15.000€. - Invertir en el sistema elèctric sense tindre una planificació global de la museització podria suposar desaprofitar la inversió.
9 CULTURA - JOVENTUT

P008

P009

VISTA TÍPICA D'ALBAIDA EN BLANC Pintar de blanc totes les façanes que donen a la vista típica de la ciutat d'Albaida des de l'avinguda de la Fira. a) No és un projecte d'inversiók) Altres [*] [*]- No hi ha ordenança municipal reguladora per a implantar l'obligació de pintar totes les façanes d'un color concret.- Suposaria concedir subvencions a particulars.
10 CULTURA - JOVENTUT P051 AULA D'ESTUDI Habilitar una aula d'estudi per a períodes d'exàmens amb l'equipament necessari. f) La seua execució ja està prevista per l'Ajuntament [*] [*] - Està previst incloure una actuació semblant en el projecte del nou Espai Jove.
ÀREA