Els Pressupostos participatius d’Inversions són un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i als veïns d’Albaida involucrar-se de manera directa en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a fer inversions.

És un procés que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l’hora de definir el destí d’una part dels recursos públics municipals.

Els objectius dels Pressupostos Participatius d’Inversions són:

  • Implicar a la ciutadania albaidina en la decisió sobre la ciutat en la qual viuen.
  • Incrementar la qualitat democràtica de les institucions públiques.
  • I millorar la gestió institucional, donat que permet construir en comú i decidir allò que volem conjuntament.

Acabat

INFORMACIÓ CIUTADANA.
De l’1 de març al 7 de març de 2022

Acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
Del 8 al 22 de març de 2022

tancat

VALORACIÓ TÈCNICA
Del 23 de març al 3 maig de 2022

FASE INTERNA AJUNTAMENT

Obert

VOTACIÓ CIUTADANA
Del 10 al 25 de maig de 2022

tancat

RESULTATS I INICI D’EXECUCIONS
A partir 1 de juny

Horaris i llocs de l'Estand de votació presencial DECIDIM ALBAIDA

Llistats de propostes

Consulta el llistat de totes les propostes que pasen a fase de votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta el llistat de totes les proposters presentades originals:

Fases

INFORMACIÓ CIUTADANA

Presentació pública

Acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Recollida pública de propostes realitzades per la ciutadania participant a través de la web de participació ciutadana WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

Acabat

VALORACIÓ TÈCNICA

Sistematització, preselecció, valoració tècnica i viabilitat de les
propostes presentades. Aquesta fase es desenvolupa internament en la
comissió tècnica de l’ajuntament.

tancat

VOTACIÓ CIUTADANA

Votació per part de la ciutadania d’aquelles propostes que hagen superat la preselecció i valoració tècnica de viabilitat.

La votació es durà a terme telemàticament de dos formes diferents:

– Mitjançant identificació amb DNI a través de la plataforma web
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES

–  Presencialment en el estand habilitat a l’efecte per l’ajuntament d’Albaida i que estarà assistit per personal del propi ajuntament. En aquest cas, serà necessari presentar el DNI original de la persona que vol votar, sempre que esta no haja votat ja o vaja a votar telemàticament en altre moment.

Obert

RESULTATS I EXECUCIÓ

Presentació pública de resultats i inici de licitacions i execució de les propostes guanyadores.

tancat