Els Pressupostos participatius d’Inversions són un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i als veïns d’Albaida involucrar-se de manera directa en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a fer inversions.

És un procés que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l’hora de definir el destí d’una part dels recursos públics municipals.

Els objectius dels Pressupostos Participatius d’Inversions són:

  • Implicar a la ciutadania albaidina en la decisió sobre la ciutat en la qual viuen.
  • Incrementar la qualitat democràtica de les institucions públiques.
  • I millorar la gestió institucional, donat que permet construir en comú i decidir allò que volem conjuntament.

Acabat

INFORMACIÓ CIUTADANA.

De l’1 de març al 7 de març de 2022

Acabat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

Del 8 al 22 de març de 2022

Acabat

VALORACIÓ TÈCNICA

Del 23 de març al 3 maig de 2022

Acabat

VOTACIÓ CIUTADANA

Del 10 al 25 de maig de 2022

tancat

RESULTATS I INICI D’EXECUCIONS

A partir 1 de juny

Horaris i llocs de l'Estand de votació presencial DECIDIM ALBAIDA

Llistats de propostes

Consulta el llistat de totes les propostes que pasen a fase de votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta el llistat de totes les proposters presentades originals: