Consulta les propostes valides per a la votació:

Consulta les propostes originals:

Llistat de propostes desestimades / Criteris de no viabilitat 2022

[+] NOTA per a les propostes desestimades pel motiu “a) No és un projecte d’inversió”. Les propostes presentades havíen de respondre a projectes d’inversió, és a dir, obres o subministres, tal i com s’explicitava en el punt 2.1 de les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius, perquè l’objectiu és desenvolupar actuacions directament executables.

La desestimació ha d’interpretar-se únicament com que la proposta desestimada no té cabuda en aquest procés concret de pressupostos participatius 2022, per determinats motius. Amb les propostes desestimades, i atenent la seva qualitat i importància per al futur de la ciutat, s’elaborarà un document informe del qual es donarà compte i trasllat a l’equip de govern i a la resta de grups polítics que hi formen el consistori municipal, per tal que aquestos puguen procedir al seu estudi, valoració i posada en valor per a incloure-les o no en la planificació estratègica de ciutat a mig i llarg termini”.

ID ÀREA Nº Prop. DESCRIPCIÓ MOTIU DENEGACIÓ OBSERVACIONS
1 CULTURA - JOVENTUT P002 Una restauració de la cripta del Roser per a que puga ser turística i així fomentar més el turisme al poble. c) Per a la seua execució és necessari implicar a altres administracions públiques
2 CULTURA - JOVENTUT P020 Fer una sala s'estudi gran, on càpiga gent i ningú es quede fora. Amb servei de wifi, màquina de café i oberta 24h. k) Altres [*] [*] - Està previst executar-ho juntament amb la nova biblioteca
3 CULTURA - JOVENTUT P037 Organitzar una prova de BTT pel nostre territori, en una data estieunca i pròxima a la Fira de Sant Jaume, incorporant-la a les festes de Juliol, ajudant a promocionar els paisatges del nostre entorn i la nostra cultura. a) No és un projecte d'inversió [+]
4 CULTURA - JOVENTUT P099 Completar les activitats que fan a l'espai jove amb propostes com estades en albergs juvenils i campaments d'estiu com els que promou la Generalitat Valenciana i l'Ivaj. a) No és un projecte d'inversió [+]
5 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P003 Rehabilitar el pàrking i conducció d'aigua, baixada al riu desde el pàrking k) Altres [*] [*] - No és propietat municipal - La conducció d'aigua ja està prevista
6 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P004 Construcció d'una xicoteta àrea d'autocaravanes amb una font d'aigua adaptada per a mànegues i habilitació d'un desaigüe. k) Altres [*] [*] - Supera en excés el límit de 15.000€
7 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P014 Manteniment per al que ja hi ha, per exemple el magatzem municipal o parcs descuidats. a) No és un projecte d'inversió [+]
8 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P022-P035 Asfaltat de la zona on s'instal·la la fira. k) Altres [*] [*] - No és propietat municipal
9 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P024-P056 Repintat de les façanes de l'institut vell d'Albaida k) Altres [*] [*] - S'està a l'espera d'actuar a l'edifici (canvi de finestres) i és convenient compatibilitzar les dos actuacions
10 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P027 Cobriment de les pistes de pàdel. k) Altres [*] [*] - Supera en excés el límit de 15.000€
ÀREA