Consulta les propostes valides per a la votació:

Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Llistat de totes les propostes originals

[*] – “En este llistat s’ha respectat la redacció original presentada per part de la ciutadana, fins i tot sense correcció de possibles errades ortogràfiques, per tal de ser fidels a allò que ha expressat la persona en qüestió”.