Consulta les propostes desestimades no viables i el motiu:

Consulta les propostes originals:

Llistat de propostes validades per a la votació 2022

wdt_ID ÀREA Nº Prop. DESCRIPCIÓ
32 CULTURA - JOVENTUT P001 Il·luminar i millorar l'interior de la Cova La Vall.
33 CULTURA - JOVENTUT P023 Instal·lar una escultura homenatge al Rei Jaume I creada per algun/a artista local.
34 CULTURA - JOVENTUT P025 Dotar l'Ermita del Roser de l'equipament adient per a convertir-lo en un centre Cultural per a actes.
35 CULTURA - JOVENTUT P047 Numerar els seients i les files de la sala multiusos Odeón i habilitar les files que falten.
36 CULTURA - JOVENTUT P055 Comprar cadires i faristols per a concerts i actuacions de les diferents agrupacions musicals locals.
37 CULTURA - JOVENTUT P059 Recuperar les les màquines de cinema de l'Odeón i instal·lar-les en un nou espai per a posar en valor el seu passat.
38 CULTURA - JOVENTUT P063-P105 Dotar l'Espai Jove de nou i més equipament adaptat a les necessitats dels usuaris.
39 CULTURA - JOVENTUT P074-P088 Adequar el llavador de l'Aljorf per tal de que siga un espai visitable en bones condicions.
40 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P012-P066 Instal·lar una font el l'Av. Josep Giner i Marco, a l'altura de la rotonda del carrer Corts Valencianes.
41 EQUIPAMENT - INFRAESTRUCTURES P016 Reparar clots i desperfectes de camins en general desfets per les plujes.
ÀREA