“El PUAM és un document de caràcter estratègic per a avançar cap al disseny del municipi i fer d’Albaida un lloc més habitable, just, saludable, intel.ligent i sostenible per a totes les veïnes i veïns.

El pla establirà les linies d’actuació municipals i les prioritats futures respecte a obres i serveis a realitzar o implantar, en concordància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’Agenda 2030 a nivell mundial. Es tracta d’un document finançat per la Diputació provincial de València mitjantçant el qual es podrà accedir a la financiació de projectes de futur per al nostre municipi”

Accedeix a la informació i documentació de PUAM:

https://www.albaida.es/va/pagina/puam

Documents

Fases

acabat

DIAGNÒSTIC

Anàlisi de l’àrea urbana, problemes i reptes, DAFO, Identificació d’àrea prioritàries

acabat

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

Objectius generals, objectius específics, resultats esperats

Tancat

PLA D’IMPLEMENTACIÓ – PARTICIPACIÓ SOCIAL

Definició de les línies d’actuació, priorització, cronograma per al desenvolupament de les diferents línies d’actuació

Obert

FINALITZACIÓ PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

Desenvolupament de les actuacions i programa, seguretat i control